פרק שלישי הילד הישראלי

הפרק ' הילד הישראלי ' והפרק הבא אחריו ' הילד טעון הטיפוח ' כלולים מבחינה היסטורית בתקופה שלאחר הקמת מדינת ישראל . נפתח את תיאור התקופה הזאת בציטוט הזה : עם פתיחת שערי הארץ עם קום המדינה ובעקבות אישור חוק השבות החלה עליה המונית , חסרת תקדים בממדיה שנמשכה עד ראשית . 1952 במהלך תקופה זו עלו כ 700 , 000 עולים כמעט מכול קצווי תבל וגרמו לשינוי מהותי בדמותה של מדינת ישראל ( שחורי רובין , , 2003 עמ ' . ( 149 לארץ הגיעו עולים על פי החלוקה כדלקמן : 49 אחוזים ילידי אירופה ואמריקה , 28 אחוזים ילידי אפריקה ו 23 אחוזים ילדי אסיה . העולים שוכנו בשכונות נטושות בערים המעורבות , במחנות הצבא הבריטי , בצריפים ובאוהלים . התנאים הפיזיים היו קשים מנשוא , ומצוקת העולים הייתה גדולה . משנת 1952 החלו להקים מעברות סמוך ליישובים ותיקים ולעיירות פיתוח באזורים מרוחקים בגליל ובנגב . עיירות אלו היו לתשתיות ליישובי עולים חדשים . עלייה דרמטית זו בזמן כה קצר יצרה משבר כלכלי חמ וּ ר במדינה הצעירה . בניסיון להיחלץ מהמשבר הוחלט בשנת 1951 על מדיניות כלכלית ' מדיניות של צנע ' , ובכללה הקצבת מזון . רק בשנת — 1953 עם התחלת מי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב