גן הילדים העברי בונה תרבות ילדים חדשה – התרבות הציונית

מערכת החינוך העברית שהוקמה בתקופת היישוב , ובכלל זה גן הילדים , התבססה על דגמים של מערכות חינוך לאומיות שהוקמו באירופה של סוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים . חוקרי הלאומיות מציינים את תפקידו החשוב של החינוך בתהליך היווצרותה של המדינה המודרנית . הוא היה המכשיר לגיבוש קהילות שונות ומגוונות של תושבים : איכרים , עירונים ותיקים ומהגרים בני דתות שונות לכדי אומה שאמורה להיות קהילה מדומיינת אחת גדולה עם מסורות של טקסים וחגיגות לאומיים ייחודיים משלה ( סמית , . ( 2003 גם הציונות אשר צמחה באירופה באותה העת היא תנועה לאומית הדוגלת גם במהפכה חברתית ; היא ראתה מאז ומתמיד בחינוך כלי להגשמת מטרותיה , וייעדה לו שני תפקידים לאומיים : להכשיר את הדור הצעיר על פי האידאולוגיה הציונית , כדי שיהיה מוכן להמשיך לפעול למען מימוש מטרותיה ; ופיתוח התרבות העברית החדשה בארץ ישראל . בסעיף זה נתמקד בחלקו של גן הילדים העברי בהבניית תרבות ילדים לאומית חדשה ובדרכי הנחלתה לילדים ולהורים בארץ ( אלבוים דרור , תשס “ ח ; סיטון , ; 1997 דרור , ; 2008 תדמור ושמעוני , . ( 2010 התרבות העברית אשר החלה להתהוות ביישוב הציוני באר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב