בניית תשתית חינוכית, הומניסטית וארגונית לגני הילדים העבריים

הרוח החדשה שנשבה באירופה ושנשאה על כנפיה את השינוי הדרמטי בתפיסת הילד הרך ( מעמדו וצרכיו ) , הרוח אשר הולידה את המוסד החינוכי החדש — גן הילדים ‘ — הגיעה לארץ ישראל בשנות התשעים של המאה התשע עשרה באמצעות פילנתרופים יהודים מצרפת ומאנגליה . בשנת תרנ “ ב ( 1892 ) נפתח בזיכרון יעקב גן ילדים בתמיכת הנדיב , הברון רוטשילד , עם שובה של בת המושבה מרים לאקסר מהשתלמות בפריז ( קמחי , תרפ “ ט ) , ובשנת תרנ “ ו ( 1896 ) נפתח בירושלים עוד גן ילדים בשפה האנגלית כחלק מבית הספר אוולינה דה רוטשילד , שמימנה ‘ אגודת האחים ‘ האנגלית ( אלבוים , תשמ “ ו ) . גנים אלו היו חידוש חינוכי גדול משום שעד אז נשלחו הבנים לחדר , ואילו הבנות נשארו בבית ; בירושלים נהגו ההורים לשלוח את הפעוטות לבית ‘ המאסטרות ‘ , מחנכות ספרדיות שבבתיהן נאלצו הילדים לשבת שעות רבות דומם בלי נוע בחדרים חשוכים , ללא צעצועים או משחקים ( פינסוד סוקניק , תשכ “ ו ) . גני הילדים העבריים הראשונים כמכינות לשפה העברית במחקר ההיסטורי של תופעת הלאומיות בעת החדשה ניתנה הדעת לתפקיד המרכזי של מערכות חינוך ממלכתיות , מגן הילדים עד האוניברסיטאות , לעיצוב תפיס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב