פרק שני הילד העברי

‘ הילד העברי ‘ הוא כינוי לילד הרך שגדל וחונך בגן הילדים שהיה חלק ממערכת החינוך הציונית , אשר החלה להתפתח בארץ ישראל משלהי המאה התשע עשרה עד הקמת המדינה ב . 1948 תולדות הגן העברי בתקופת היישוב נחלקות לשלוש תקופות : ( . 1949 - 1933 ( 3 ) ; 1932 - 1914 ( 2 ) ; 1913 - 1898 ( 1 התקופה הראשונה , משנת 1898 עד , 1913 היא תקופת הולדתו של הגן העברי בארץ ישראל . גן הילדים העברי מבטא , כאמור , מעצם הגדרתו מהפכה כפולה בחינוך היהודי לגיל הרך : ראשית , בהיותו מוסד חינוכי בעל אוריינטציה מערבית התגבשו בו תכנים ושיטות עבודה מנוגדים לחדר ; שנית , הגן העברי יצר גם מהפכה פמיניסטית בכך שפתח את שעריו לפני הנשים , והפקיע את החינוך לגיל הרך מידי הגברים ומסר אותו לידי הגננות . ‘ חברת העזרה ‘ , אגודה פילנתרופית של יהודי ברלין , תמכה כספית בגני הילדים העבריים הראשונים והכתיבה את אופן הפעלתם ברוח פסטלוצי פרובל האוס הברלינאי . בכך התווה למעשה את אופיו הבסיסי של גן הילדים בארץ עד עצם היום הזה . אמנם במשך השנים חלו שינויים , פרי התפתחותן של תפיסות חינוכיות ואידאולוגיות חדשות בעבודתן של הגננות , אבל בבסיסו של הגן העב...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב