הולדתו של מקצוע: הגננת

התפתחותו של רעיון גן הילדים של פרובל כחלק מתפיסת עולם חברתית דמוקרטית הייתה קשורה גם לדרישה לשינוי במעמדן של האם והאישה בחינוך , במשפחה ובחברה כולה . שינוי זה נוצר עם התפתחותו של מונח חדש , הקשור לזרם אידאולוגי פמיניסטי : ‘ אימהות רוחנית ‘ . זרם זה עמד בבסיס הדרישה של נשים מן המעמד הבורגני לממש את זכויותיהן האזרחיות לרכוש השכלה , לעבוד ולהשתכר . תנועת הנשים ‘ אימה וּ ת רוחנית ‘ צמחה על הקרקע של תהליכי התיעוש והעיור בתחילת המאה התשע עשרה ושל הבעיות החברתיות שנלוו להם , ובכלל זה התרחבות העוני והפשיעה . בהיעדר כל תחיקה סוציאלית חיפשו בנות המעמד הבינוני - גבוה את הפתרון לבעיות החברתיות החדשות בפעילות צדקה , ביטוי לדאגה הפטרנליסטית של קבוצות העילית לחברי הקהילה העניים . נשים אלו התמקדו בעבודות צדקה , כגון עבודה בבתי ספר לילדים צעירים ועזרה למשפחות במשבר . לעבודת הצדקה מחוץ לבית היה עוד פן : היא סיפקה לנשים רווחה ממוגבלותם של החיים המשפחתיים והזדמנות ליצור קשרים של סולידריות נשית , ועליהם התבססו לאחר מכן התנועות הפמיניסטיות . במדינות רבות , ולא רק בגרמניה לבדה , אפשר לראות דפוס משותף של התקד...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב