פרידריך פרובל: הוגה גן הילדים ומגשימו

שבעבורם הוכנו , והם מל ֻווים זמרה . פרובל , שחיבר בעצמו נוסחי שירים ומנגינות , ייחס חשיבות מרובה לזמרה , המניחה לילד להיות עצמאי ולהביע את עצמו . השירה והזמרה היו בעיניו אמצעי להתפתחותו של היסוד הפנימי האישי של כל ילד וילד ולהצגתו כלפי חוץ , ולכן ייחס חשיבות מרובה להתפתחות אוצר המילים של הילד . משחקים אלו מיועדים לא רק לטיפוח כושרו הגופני של הילד , אלא גם לעיצוב תכונותיו החברתיות והמוסריות . גם להן ייחס פרובל משמעות סמלית ; למשל , ישיבה במעגל מסמלת את ליכוד הפרט ואת האחדות החברתית . הוא המציא משחקי תנועה שבהם י ְחקו הילדים את הפעולות הטיפוסיות של המבוגרים ( אפייה , ייצור נעליים וכדומה ) , בהנחה שמתוך חיקוי סמלי ( לא ראליסטי ) יסתגלו לחיי החברה האנושית . פרובל שילב בתכנית החינוך שלו גם את עבודת הגינה . לשיטתו , הגינה צריכה להתחלק לשתי חלקות : באחת מהן מוקצבת לכל ילד ערוגה שהוא מעבד בעצמו , ובאחרת הוא עובד עם חבריו . השפעתו של פרובל הייתה רבה וארוכת טווח . אמנם התפיסה החברתית דמוקרטית , אשר דגלה ברוח החופשית של גן הילדים , לא הלמה את התפיסה החברתית השמרנית של גרמניה מולדתו , ובשנת , 185...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב