הפילוסופים שפיתחו תורות חינוך הומניסטיות לילד הרך

שני הוגי דעות שליכדו את הלכי הרוח ההומניסטית לכלל שיטת חינוך מקיפה הם ג ‘ ון עמוס קומיניוס ( Comenius ) ויוהן היינריך פסטלוצי ( . ( Pestalotzzi הם פרסמו ספרי הגות ואף ניסו ליישם את רעיונותיהם החברתיים חינוכיים : הם הקימו וניהלו מוסדות חינוך חדשניים , והם היו מקור השראה לעשייה החינוכית חברתית במערב ועודם כאלה עד עצם היום הזה . שניהם הדגישו את תרומתו המכרעת של החינוך בגיל הרך לתהליך חינוכו והתפתחותו של האדם , ושניהם הטילו על האם תפקיד זה . ג ‘ ון עמוס קומיניוס ג ‘ ון עמוס קומיניוס היה כומר פרוטסטנטי שנולד בצ ‘ כיה . הוא עסק בהוראה , וכתביו על החינוך ועל ההוראה היו לנדבך הראשון בתפיסת החינוך ובתפיסת הילד המקובלות כיום . מספריו : הוראת השפה הלטינית ( , ( 1631 מדעי הטבע לילדים ( , ( 1633 בית הספר כמקום משחק ( , ( 1656 ספר הלימוד המעוטר הראשון : העולם המצויר ( 1658 ) וכן שני ספרי פילוסופיה : הדידקטיקה הגדולה ובית הספר של האם ( . ( 1657 קומיניוס האמין כי החינוך צריך להינתן לכל הילדים ובכל הגילים , ומכאן שעליו להיות מושתת על טיבו של הילד ומותאם להתפתחותו . מלבד זה , החינוך צריך להיות חווייתי ו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב