פרק ראשון הילד הרך

בשלהי המאה השש עשרה החלה להתפתח באירופה תפיסה חדשה כלפי הילד הרך וצרכיו כחלק מהגדרה חדשה של המונח ‘ ילדות ‘ . הוגי דעות העלו לדיון ציבורי את דרכי הגידול והחינוך של הילדים הרכים , התפתח ויכוח אידאולוגי , התפתחו תאוריות חדשות בחינוך , ונכתבה ספרות דידקטית ענפה בסוגיה זו . גן הילדים הראשון של פרידריך פרובל ( , ( Fr ö bel אשר נפתח בשנת 1840 בגרמניה , הוא אחד מ פֵּ רות השינויים האלה .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב