מבוא

במסענו אל מאה שנות גן הילדים נת ַנו את דעתנו לגורמים המשפיעים על השינויים בפרדיגמה בארבעה היבטים : ( 1 ) היבט הפילוסופיה החינוכית שהושפע בעיקר מהתפתחותן של תאוריות פסיכולוגיות ; ( 2 ) היבט מדיניות החינוך הלאומית ; ( 3 ) היבט מדיניות הכשרת הגננות ; ( 4 ) היבט היישום , כלומר השתקפותם של שלושת ההיבטים בעבודה החינוכית בגן הילדים . אלה הם הכלים השלובים של התיאור הדיאכרוני של גן הילדים לדורותיו . מרגע היוולדו של מוסד החינוך לגיל הרך הוא הוצג בצירוף המרגש ' גן ילדים ' , והאישה המופקדת על החינוך בגן הילדים זכתה לכינוי ‘ גננת ' . כינויים אלו — ‘ גן ילדים ' ( תרגום שאילה מן הגרמנית ) ו ' גננת ‘ — מטפוריים מטבעם , משום שיש בהם בסומ ֶת של רעננות , פרחים , פריון , צמיחה , יופי וכדומה , הנמנים עם תכונותיה הסמנטיות של המילה ‘ גן ' במשמעה הדנוטטיבי , וממילא עם אלה של המילה המכנה את האדם המופקד על הגן - ‘ גַּנָּ ן ' . מטפורות אלו ביטאו היטב את התפיסות ואת האידאולוגיות החינוכיות של האבות המייסדים של גן הילדים , שאמנם היו גברים , אבל הועידו את המקצוע לנשים . בהשראת הצירוף המטפורי ‘ גן ילדים ‘ והשם ‘ גננת...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב