תוכן העניינים

מבוא 7 פרק ראשון : הילד הרך 18 שינויים בתפיסת הילדות המוקדמת : גישה הומניסטית מול גישה שמרנית 18 הפילוסופים שפיתחו תורות חינוך הומניסטיות לילד הרך 23 פרידריך פרובל : הוגה גן הילדים ומגשימו 27 הולדתו של מקצוע : הגננת 33 הכשרת הגננות : פסטלוצי פרובל האוס 35 פרק שני : הילד העברי 39 בניית תשתית חינוכית , הומניסטית וארגונית לגני הילדים העבריים 40 גן הילדים מתארגן מחדש ונפתח לתורות פסיכולוגיות ופדגוגיות חדשות 57 גן הילדים העברי בונה תרבות ילדים חדשה – התרבות הציונית 67 הממסד הציוני מפקיר את גני הילדים : מאבק הגננות להישרדות 80 פרק שלישי : הילד הישראלי 88 תורת הגן הקיבוצי והשפעתה על מערכת החינוך לגיל הרך בארץ 92 הרצף הפדגוגי בין הגן העברי לגן הישראלי 96 אתגר הכללת גן הילדים בחוק החינוך הממלכתי 102 הכשרת המורות והגננות במבחן ההלכה והמעשה 105 מדיניות החינוך של מועצת ההדרכה לגני הילדים 107 החזון של ד " ר שרה פאיאנס גליק 113 פרק רביעי : הילד טעון הטיפוח 121 מדיניות החינוך לילדי העולים במחלקה לגננות 122 סיפורי גננות צעירות על שנות עבודתן הראשונות 125 מעורבותה של האקדמיה בשאלות קליטת העולים וחינוך ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב