ביבליוגרפיה

אוחנה , ד . וויסטריך , ר . ס . ( . ( 1996 מבוא : נוכחות המיתוסים ביהדות , בציונות ובישראליות . בתוך : דוד אוחנה ורוברט ס ' ויסטריך ( עורכים ) . מיתוס וזיכרון : גלגוליה של התודעה הישראלית . ירושלים : מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד . אינגדאו , ש . ( 2010 ) להיות יהודי שחור בארץ ישראל : סיפור חייהם של ישראלים ממוצא אתיופי שעלו בילדותם במסע רגלי מהכפרים באזור גונדר , דרך סודאן לארץ ישראל . עבודת גמר לתואר " מוסמך בעבודה סוציאלית " , האוניברסיטה העברית . ארליך , ח . ( 1997 ) צמיחת המדינות החדשות באפריקה : אתיופיה – קיסרות ומהפכה בקרן אפריקה ; יח ' . 7 תל אביב : בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה . ארליך , ח . ( 2008 ) אתיופיה והמזרח התיכון : תרבות מצור ואלפיים שנות . תל אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור . ארליך , ח . ( 2013 ) ברית ושבר : אתיופיה וישראל בימי הילה סלאסה . תל אביב : מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה . אשל , ר . ( 2008 ) המחול . בתוך : הגר סלומון ( עורכת ) קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים : אתיופיה . ירושלים : משרד החינוך ויד בן צבי . בן עזר , ג . ( 1992...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ