סיום איגסו (אברהם)

נולדתי בטיגראי , במחוז שירה , בעיר עדידארו . . 1961 המשפחה שלי הם חקלאים . אתיופים יהודים שהיו מתעסקים בחקלאות . חקלאות כפרית , פרימיטיבית , לא מודרנית . התחלתי ללמוד בגיל שבע . אבא שלי לקח אותי לבית ספר באזור עדידארו . למדתי עד כיתה , 6 ואחרי זה אי אפשר היה להמשיך . אז עברתי לשירה , למחוז , שם למדתי עד כיתה . 11 עד שנת 1978 למדתי , ואז המצב הפוליטי באתיופיה הידרדר . לפני 1974 הייתה באתיופיה שיטה פאודלית . ב 1974 הייתה באתיופיה מהפכה נגד השלטון שהיה בזמנו . המפלגות לא היו מאורגנות ולא היו מאוחדות . לא הייתה מטרה ברורה . המהפכה הייתה ספונטנית . השורש של המהפכה היה מהאוניברסיטה באדיס אבבה , שם הם ידעו לנתח את הפוליטיקה , את השיטה הפאודלית . שלושת הנושאים שהם העלו : ( 1 ) אדמה לחקלאים . זה היה נושא מאוד חזק . היה רלוונטי לכתשעים אחוז מהאוכלוסייה , לכל החקלאים . באמהרית היו אומרים . Meret Larashu בטיגריניה היינו אומרים ; Meret Naharasiu ( 2 ) זכויות דמוקרטיות לקבוצות שונות ; nations and nationalities – ( 3 ) מדינה דמוקרטית , . Democratic state בזמן הזה היינו אנחנו התלמידים אומרים את הסלוג...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ