סיפוריהם האישיים של חברי המחתרות

עד כה עסק החיבור במשמעויות של הראיונות הביוגרפיים עם שמונה עשר הפעילים הפוליטיים והלוחמים ובאופנים שהם מאירים בהם את התקופה ההיסטורית שעומדת במוקד החיבור . כעת אבקש לפנות את הבמה לנרטיבים הביוגרפיים עצמם , לסיפורי החיים כפי שסופרו בפרק הזמן שבין סוף 2014 לראשית . 2017 תחילה מובאים הראיונות עם תשעת החברים לשעבר ב EPRP ולאחריהם תשעת הראיונות עם החברים לשעבר ב . TPLF הראיונות מובאים כאן כלשונם , באופן המדויק שבו הדברים נאמרו , ללא השמטות וללא עריכה . רציתי להביא אל קדמת הבמה את קולותיהם , סיפוריהם , מחשבותיהם ופרשנויותיהם של הגברים והנשים האמיצים הללו אשר יצאו להיאבק למען אידיאלים של חופש , שוויון , קידמה וצדק תוך כדי סיכון אישי אדיר . סיפוריהם נדחקו והושתקו זמן רב מדי ועתה הרי הם לפניכם . 1 פרט לכמה מקרים שבהם השיחה גלשה לנושאים אישיים שאינם רלוונטיים לנושא .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ