מגדר בחברה האתיופית

החברה האתיופית מתוארת במחקר כחברה פטריארכלית מאוד . דונלד לוין בספרו הקלאסי Greater Ethiopia : Th e Evolution of a Multiethnic " " Society מתאר כיצד תפיסות שליליות של נשים ותפיסות שמזלזלות בהן מאפיינות קבוצות אתניות / לשוניות רבות באתיופיה רבתי , לרבות האמהרה ( . ( Levine 1974 : 54 - 55 שינוי מסוים החל להתחולל בתקופת הקיסר היילה סלאסי , אולם היה מדובר בשינויים איטיים בלבד וארגוני הנשים שקמו בתקופה זו היו בעיקר ארגוני צדקה שהחברות בהם 5 השימוש במונח " הומצאו " כאן הוא כמובן בהוראה ההובסבאום ית שלו , דהיינו במובן של " המצאת המסורת " ( . ( Hobsbawm 1983 הייתה מוגבלת לנשים מהמעמדות הגבוהים בלבד ( . ( Burgess 2013 בשנות השישים והשבעים אפשר היה לראות את תחילתו של שינוי גם במישור אי השוויון המגדרי , שעה שנשים צעירות , תחילה עשרות ובהמשך מאות אחדות , החלו להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה וללמוד באוניברסיטת היילה סלאסי שבאדיס אבבה ( . ( Balsvik 1985 : 55 כמו עמיתיהן הגברים , גם רבות מהנשים הסטודנטיות החלו במהלך הלימודים בפעילות פוליטית . הידועה שבהן , כנראה , הייתה מרתה מברטו ( , ( Marta Mebratu סטוד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ