TPLF: מתנועת שחרור אתנית קטנה למפלגה השלטת באתיופיה

עם תחילת הפעילות המזוינת של , EPRP החל בפברואר 1975 לפעול באזור דדביט שבמערב מחוז טיגראי ארגון חדש בשם TPLF ( . ( Tigrayan People ’ s Libeartion Front גם מקימי ארגון זה הגיעו ברובם משורות תנועת הסטודנטים של סוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים : זרו גססה ' אגאזי ' , פנטהון זרציון ' גידאי ' , מולוגטה 8 סמוך לניצחון באדיס אבבה החל השלטון החדש בראשות TPLF במסע לחיסול המחתרות שעוד פעלו באזורים שונים וסירבו להניח את נשקן . אחת התוצאות העגומות של מסע זה הייתה תופעת ה " נעלמים " – אנשים שנעצרו או נשבו על ידי השלטונות , אך כעבור זמן נעלמו בלי שעקבותיהם נודעו והשלטון הכחיש כל קשר לעניין . חלק ממפקדי ולוחמי EPRA שפעלו באזור גונדר בשנת 1991 היו בין ה " נעלמים " , והפרשה הזאת עודנה אחת ממקורות " הדם הרע " בין שלטון EPRDF לבין ממשיכי הדרך של EPRP הפועלים כיום מארה " ב ומאירופה ( . ( Gebreselassie 2014 9 נודעו בתחילת הדרך גם בכינוי , Kilay Woyyanne " ההתקוממות השנייה " בשפה הטיגרית . הם ראו את עצמם , או ניסו להציג את עצמם , כממשיכי דרכם של פעילי התקוממות ה Woyyane משנות הארבעים ( . ( Berhe 2008 : 5 ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ