הקדמה

מחקר קודם שלי עסק בצעירים יוצאי אתיופיה בישראל וקראתי ספרים ומאמרים רבים על עליית העדה לישראל וקליטתה . המחקרים עסקו בשורה ארוכה של נושאים : מקורות הקהילה וההיסטוריה שלה עד התקופה המודרנית ( למשל , Kaplan 1992 , Quirin 1992 , Abbink , ( 1990 התהפוכות שעברו על הקהילה במאה העשרים ( Summer fi eld , ( 2003 חיי הקהילה ומנהגיה בכפרים באתיופיה ( למשל , ענתבי , 1997 קורינאלדי , Salamon 1999 , 2005 קאופמן שלמאי , 2008 טפרה , ( 2008 תהליכי הקליטה בישראל החל משנות השמונים ( למשל , בן עזר , 1992 שבתאי 1999 ) ועוד ועוד . חלק מהספרות עסק בקורות הקהילה בשנות השבעים והשמונים , טרם המעבר של חלק גדול מהם לישראל במבצע משה , בשנת , 1984 ובמבצע שלמה , בשנת . 1991 ספרות זו נצבעה בצבעם הבוהק של מבצעי ההעלאה , והנרטיב ההיסטורי על אודות בני הקהילה וחייהם טרם העלייה נראה היה כברור ומוגמר . על פי נרטיב זה , חייהם באתיופיה התאפיינו בניתוק של בני הקהילה מסביבתם האתיופית , שהייתה עויינת ופוגענית , ועוצבו , במישור התודעתי , על ידי הדת היהודית ( אומנם בגרסתה המקומית הייחודית ) והשאיפה בת אלפי השנים לעלות לירושלים ( ר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ