המסע האחר

דוד רטנר עיון חברה יהודי אתיופיה וחלקם במאבק המהפכני של אתיופיה בשנים -1974 1991 המסע האחר דוד רטנר המסע האחר סיפורי ישראלים שהיו פעילי מחתרות במלחמת האזרחים באתיופיה : -1991 1974  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ