> פמלה לוי, נערה מברישה, ,1997 חיתוך עץ, 70ש50 אוסף הלנה ויובל לוי, תל אביב Pamela Levy, Girl Brushing, 1997, woodcut, 70ש50 Collection Helena and Yuval Levy, Tel Aviv