>> פמלה לוי, נערה מברישה, ,1997 חיתוך עץ, 100ש70 אוסף הלנה ויובל לוי, תל אביב Pamela Levy, Girl Brushing, 1997, woodcut, 100ש70 Collection Helena and Yuval Levy, Tel Aviv