פמלה לוי, נערה מברישה, ,1994 שמן על בד, 92ש65 אוסף ג'ני וחנינא ברנדס, תל אביב Pamela Levy, Girl Brushing, 1994, oil on canvas, 92ש65 Geny and Hanina Brandes Art Collection, Tel Aviv