פמלה לוי, אסקימו לימון, ,1989 שמן על בד, ,120ש120 אוסף בנק דיסקונט Pamela Levy, Lemon Popsicle, 1989, oil on canvas, 120ש120, Discount Bank Collection