פמלה לוי, ללא כותרת (ליד הבריכה), ,2001 שמן על בד, ,130ש160 אוסף עוזי אגסי, רעננה Pamela Levy, Untitled )By the Swimming Pool(, 2001, oil on canvas, 130ש160, collection Uzi Agassi, Ra’anana