פמלה לוי

בחירת העורכת ___ תל אביב במוזיאון תל אביב לאמנות ובגלריה פינצטה / רחל סוקמן -ISSN 1565 - 8619 A review of 21 st century art / March 2018 / 60 NIS 63  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21