הילה ליזר בג'ה (צילום), יוקו אימזייקה (ריקוד), משוריין, ,2013 דימוי מתוך עבודת וידיאו Hila Laiser Beja )photographer(, Yuko Imazaike )dancer(, Armored, 2013, video still