הילה ליזר בג'ה, אשת הברזל, ,2014 ברזל, 25ש20ש15 Hila Laiser Beja, Iron Woman, 2014, iron, 25ש20ש15