הילה ליזר בג'ה, אישה רצה עם תינוק, ,2009 פחם, שמן, ברזל ובטון על בד, 80ש160 Hila Laiser Beja, Woman Running with a Baby, 2009, charcoal, oil, iron, and concrete on canvas, 80ש160