זואי לאונרד, The Fae Richards 1996–1993 ,Photo Archive (פרט), הדפסי כסף ג'לטיניים והדפסים כרומוגניים, מידות משתנות, מוזיאון וויטני לאמנות אמריקאית, ניו יורק Zoe Leonard, The Fae Richards Photo Archive, 1993–1996 )detail(, gelatin silver prints and chromogenic prints, dimensions variable, Whitney Museum of American Art, New York Purchase with funds from the Contemporary Painting and Sculpture Committee and the Photography Committee