זואי לאונרד, How to Make 2016 ,Good Pictures (פרט), 429 ספרים, 64.1×15.6×631.8 סה"כ, אוסף האמנית Zoe Leonard, How to Make Good Pictures, 2016 429 books, 64.1×15.6×631.8 overall, collection of the artist Courtesy Galerie Gisela Capitain, Cologne, Photograph by Simon Vogel