< מראה הצבה: זואי לאונרד, ,2001 ,Robert עשר מזוודות, 185ש54.6ש50.8 Installation view of Zoe Leonard, Robert, 2001, ten suitcases, 185ש54.6ש50.8 Foundation Museion, Museum of Modern and Contemporary Art, Bolzano, Galleria Raffaella Cortese, Milan, and Collection Enea Righi, Bologna