אנה מירקין נולדה במוסקבה, ;1983 חיה ויוצרת בתל אביב Anna Mirkin Born in Moscow, 1983; lives and works in Tel Aviv אנה מירקין, ,2011 ,Speak No הדפסי כסף, 37ש30 כ"א, באדיבות האמנית Anna Mirkin, Speak No, 2011, silver prints, 37ש30 each, courtesy of the artist אנה מירקין, ,2011 ,See No הדפס כסף, ,28ש42 באדיבות האמנית Anna Mirkin, See No, 2011, silver print, 28ש42, courtesy of the artist