שוש ישראלי נולדה בחיפה, ;1947 חיה ויוצרת בירושלים Shosh Israeli Born in Haifa, 1947; lives and works in Jerusalem שוש ישראלי, מתוך הסדרה הברברים הנאורים, ,2017 בטון, חומרים סינתטיים, צבעי עיפרון ותצלום על בד, ,150ש210 תצלום: שוש ישראלי, באדיבות האמנית Shosh Israeli, from the series The Enlightened Barbarians, 2017, concrete, synthetic materials, crayons, and photograph on canvas, 150ש210, photo: Shosh Israeli, courtesy of the artist