ארגוטימוס (קדר) וקליטיאס (צייר), מעמד טרקוטה, 570 לפנה"ס, חרס, גובה: ,5.7 קוטר: ,9 מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק Ergotimos )potter( and Kleitias )painter(, terracotta stand, 570 B.C. )Archaic period; Greek, Attic(, terracotta, black figure, h: 5.7, d: 9 cm )The Metropolitan Museum of Art, New York, Fletcher Fund, 1931 )31.11.4