מדוזה (יוחסה בעבר לאמן האיטלקי, לואיג'י סאוליני), 1870–1860 בקירוב, אוניקס, ,4.8ש3.8 מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק Medusa )formerly attributed to Luigi Saulini(, ca. 1860–70 )Italian, Rome(, The Metropolitan Museum of Art, New York, The Milton Weil Collection, 1940 )40.20.52(