פרסאוס עורף את ראשה של מדוזה הישנה (מיוחס לפוליגנוטוס), 440–450 לפנה"ס בקירוב, טרקוטה, גובה: ,47.8 קוטר: ,34.3 מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק Perseus Beheading the Sleeping Medusa )attributed to Polygnotos(, ca. 450–440 B.C. )Classical period; Greek, Attic(, terracotta pelike )jar(, h. 47.8, d. 34.3 The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers )Fund, 1945 )45.11.1