דבּורה רוברטס, Folding the ,2017 ,Red into the Black אקריליק, תצלומים מן המוכן, נייר משי וצבע אקריליק זהב מתכתי על נייר, 76ש56 Deborah Roberts, Folding the Red into the Black, 2017, acrylic, found photos, tissue paper, and gold acrylic paint on paper, 76ש56 Artwork ( Deborah Roberts, image courtesy of the Art Galleries at Black Studies at The University of Texas at Austin, photograph by Mark Doroba