פמלה לוי, הנשיקה, ,1996 הדפס עץ על נייר, 100ש76 אוסף הלנה ויובל לוי, תל אביב Pamela Levy, The Kiss, 1996, woodcut on paper, 100ש76 Collection Helena and Yuval Levy, Tel Aviv