פמלה לוי

בחירת העורכת ___ תל אביב במוזיאון תל אביב לאמנות ובגלריה פינצטה / רחל סוקמן  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21