נספח: רשימות מצילים

הרשימות לקוחות מתוך : ספר חברון : עיר האבות ויישובה בראי הדורות , עורך : עודד אבישר ( כתר , , ( 1970 שער שני , " בדמיך חיי " , עמ ' . 426 - 424 הספר ראה אור בתמיכת יוצאי קהילות חברון . עבודת איסוף החומרים החלה ב , 1958 כשהעיר היתה תחת שלטון ירדני , אך נשלמה רק ב , 1970 אחרי כיבושה בידי צה " ל . הספר מבטא מגמה פוליטית ברורה לקידום ההתיישבות היהודית בחברון וכולל הקדמה מאת דוד בן - גוריון , שאיים כי " נעשה משגה איום ונורא אם לא ניישב את חברון " . ברשימה א ' , מספר היהודים שניצלו על ידי ערביי חברון הוא . 270 - 264 ברשימה ב ' מספר הניצולים הוא . 425 ברשימה ג ' לא מופיעים מספרי הניצולים . עוד יצויין בצער , כי הפרק שממנו לקוחות הרשימות הופיע במהדורה הראשונה של הספר , אך הושמט ממנו במהדורה הבאה .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ