"אורות מאופל": מעשי הצלה בני זמננו

שי ווינאפל הסכסוך הישראלי פלסטיני , שמתנהל כבר למעלה ממאה שנים , גבה את חייהם של רבבות ישראלים ופלסטינים . סכסוך מדמם זה בין שני עמים החיים על אותה כברת ארץ גרם לסבל וייסורים בקרב רבים . אך כמו בסכסוכים ובאירועי רצח עם אחרים , בתוך הצללים האפלים של השנאה והאיבה המרובים המתאחים למסך עבה של עלטה , פורצים מדי פעם גם שביבי אור דקיקים . כפי שהוזכר במאמרו של פרופ ' הלל כהן לעיל , אחרי מאורעות תרפ " ט העקובים מדם , החל להופיע בעיתון דבר , עיתונה היומי של ההסתדרות הכללית , מדור שכותרתו " אורות מאופל " כדי לדווח על מעשי גבורתם של מצילים פלסטינים שהצילו יהודים באותה שעה קשה , ושמעשיהם האנושיים היו כקרן אור בחשכה . הביטוי " אורות מאופל " , שמקורו 1 " אורות מאופל , " דבר , 2 בספטמבר . 1929 ראו גם ביקורת שנמתחה על פרסום מעשי ההצלה : " על דא ועל הא , " דאר היום , 11 באוקטובר , , 1929 ומאמרו של פרופ ' הלל כהן לעיל . בפיוט תפילה יהודי קדום , נועד לציין מצילים אלה , שהפגינו אנושיות מופלאה , המפתיעה ומעוררת תקווה לגבי מוסריותו ומצפונו של האדם . עדות נוספת לחשיבות שיוחסה להבלטת מעשי ההצלה כלולה במאמר המב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ