כמה מהאחים ושתי האחיות למשפחת שניאורסון עם סבתא ציפורה, .1939