יצחק מתתיהו שניאורסון, אביה של רחל, מניצולי הטבח בחברון.