בית הכנסת "אברהם אבינו" בחברון בשנת 1925 (אוסף פרטי, באדיבות בועז כיתאין)