"בית הדסה" בחברון, 1929 (אלבום גרשון גרא, באדיבות יד בן צבי)