חאג' אחמד אבו־זינה (מס' 14 ברשימת המצילים). תצלום העדות מתוך: יגאל לוסין, עמוד האש: פרקים בתולדות הציונות, ירושלים: שקמונה, ,1982 עמ' .167