תוכן העניינים

פתח דבר . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מאת פרופ ' יאיר אורון מצילים וחסידי אומות העולם 13 . . . . . . . . . מאת פרופ ' יאיר אורון הרג בירושלים ובחברון , : 1929 הורגים ומצילים 63 מאת פרופ ' הלל כהן " חסיד אומות העולם " של משפחתי 85 . . . . . . מאת אברום בורג ראיון עם בועז כיתאין , 3 בינואר 101 . . . . . 2017 ראיון עם רחל אדמוני , 3 בנובמבר 121 . . . . 2016 עדותו של יצחק חסון , ניצול הטבח בתרפ " ט בחברון 127 . . . . . . . . . . . . . . . " אורות מאופל " : מעשי הצלה בני זמננו 131 . . . . מאת שי ווינאפל נספח : רשימות מצילים 153 . . . . . . . . . . . . אינדקס 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ