פרק שביעי המשך המסע

בימים אלה , יש המתריעים על התרופפות הקשר בין העם היהודי לישראל . אנשי מקצוע , פילנתרופים , אנשי תקשורת ומחנכים – פועלים לחיזוק הזהות היהודית , בישראל וברחבי העולם , ולביצורה כנגד תסיסתם של רגשות אנטי ישראליים . יש אנשים המתרחקים מן היהדות ומן הציונות כאשר אינם מוצאים בהן השראה , ערך , או אפילו רלוונטיות מספקת שתחבר את משמעות חייהם אל מפעלי האנושיות הגדולים הללו . הדאגה אינה נובעת רק מן המספרים – משמעותם וייעודם של העם היהודי ושל ישראל הם הם שנתונים בידינו . בדור הנוכחי , הקשר לישראל רחוק מלהיות וקטור פשוט המצביע אל ציון , כאילו היתה מרכז המטרה של החיים . נהפוך הוא : הציונות ניצבת כנאשמת . מחזור ציון דורש מעורבות מחויבת למלוא התהליך של פרשנות טקסטים , בני אדם ואדמה ברגע ההיסטורי הזה , לגיוס יהדות העולם לבניית מדינה יצירתית ואחראית . פרק זה פותח בבירור כמה מנקודות הביקורת כלפי הציונות , ממשיך בגיבוש כמה מן ההצעות שהועלו לאורך הספר , ומסיים בהצבעה על כיוונים אפשריים להמשך המסע . 1 כמוזכר בפרק השלישי . וראו : Peter Beinart , “ Th e Failure of the American Jewish "Establishment , Th e New Y...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ