פרק רביעי שיבה אל הגן

חברותינו . השירים מנכסים סמלים מן הטבע לכדי אידיאולוגיה של אהבה , מציבים אותנו כעדים למה שלרוב הוא פרטי , חושפים חוויות רגשיות , אסתטיות ורוחניות חבויות . יפה ברלוביץ , הכותבת על אבות הציונות בתקופת העלייה ראשונה , קובעת שהניעה אותם ' " תשוקה עזה לדעת את הארץ ' , להכיר אותה באופן קרוב ואינטימי כמו ' לדעת אישה '" , כמו לדעת גבר ( הדגשים שלי ) . משוררים ציונים מחברים שירי אהבה לארץ ישראל על פי הדגם של שיר השירים . בתקופה האידיאליסטית ביקשו הציונים ליצור ניסויים חברתיים שהתבססו על אידיאולוגיה חלופית . בעת שהקפיטליזם התעשייתי עלה ופרח , היישובים השיתופיים – הקיבוצים והמושבים – שאפו לשיתוף חקלאי דווקא . הסוציאליזם לא הסתגל היטב לתמורות שחלו בתנאים הכלכליים , החברתיים והפוליטיים . הדורות הצעירים התרחקו מן האידיאל הקהילתי ופנו אל מפעלים אישיים יותר . עם זאת , התשוקה לאיחוד עם הזולת , לאחדות , חושפת שביחידות אין די . אף שהם מושרשים היטב בטריטוריה של ארץ ישראל , מזמורי שיר השירים מציעים מסר נרחב יותר , על טריטוריאלי , של שיתוף גשמי . הערכת הקשר והיחסים קוראת תיגר על קדימויות של צרכנות ושל רווח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ