פרק ראשון מחזור ציון

בשנת 1992 חוקקה ישראל את חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . מטרת החוק מוגדרת כך : ... "] ] לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית " . הציונות חתרה תמיד – מן הציונות של מקימי המדינה במחצית הראשונה של המאה העשרים ועד לזו של המחוקקים בני ימינו – ליצור חברה , אחת ויחידה בעולם , שתהיה מחויבת לפריחתה של ציוויליזציה יהודית . חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו אינו מגדיר במדויק את התוכן היהודי שאליו הוא מכוון . אופייה היהודי הראשוני של המדינה הוכרע , הלכה למעשה , כאשר סמכויות השיפוט בענייני חברה פוצלו בין המחנה הדתי לזה החילוני . פיצול זה פוער פער , הגדל ומתרחב עד היום , בין ממסד דתי שמקצין והולך בחומרותיו לבין שואפי חילון שהולכים ומקצינים בהתנכרותם לדת . משרד החינוך 1 ספר החוקים , 1391 כ ' באדר ב ' תשנ " ב , 25 במרץ , 1992 עמ ' 150 ( הדגש שלי , בד " ה ) . 2 מרדכי קפלן הגדיר את היהדות כציוויליזציה במקום כדת , כמוצא אתני או כאומה : Mordecai Kaplan , Judaism as a Civilization : Toward a Reconstruction of American - Jewish Life , New York : Th e Macmillan Company , 1934 מחויב לחיזוק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ