על כתיבת היסטוריה של חזותיות בתרבות היהודית בעת העתיקה

רייצ ‘ ל ניס * הייתי רוצה שתיכתב היסטוריה של המבטים . רולאן בארת מהבשורה על פי יוחנן ועד לכתביו הפילוסופיים של לוינס , רווחת התפיסה שלפיה היהדות מתנגדת לראייה , או אינה מסוגלת לה . ראיית היהדות כתרבות לא חזותית מסתמכת על שני רעיונות מרכזיים שנתפסו כמאפיינים את היהדות הקלאסית : הראשון הוא הדיבר השני בעשרת הדברות ( שמות כ ‘ ג ‘) , האוסר על יצירת דימויים חזותיים וסגידה להם ; השני הוא הרעיון שהאל היהודי הוא בלתי נראה . שני הרעיונות האלה נתפסים לא רק כמרכיב בסיסי של התרבות היהודית אלא גם כרעיונות ששורשיהם ביהדות של העת העתיקה . * מאמר זה הוא תרגום של הפרק השני בספר Neis , Rachel ( 2013 ) . The Sense of Sight in Rabbinic Culture : Jewish Ways of Seeing in Late Antiquity . Cambridge : . Cambridge University Press תרגמה : דפנה רוזנבליט . עורך תרגום : יעקב הרשקוביץ . 1 בארת , רולאן ( . ( 1988 מחשבות על הצילום . תרגום : דוד ניב . ירושלים : כתר . אולם כפי שהראו אחרים , מהדיבר השני לא נגזר לוגית איסור גמור על יצירת דימויים חזותיים – והיסטורית , יהודים למעשה יצרו דימויים חזותיים ( לעתים אפילו כאלה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות