[10] דימוי :9 מיכה שמחון, דיוקן אברהם סלמן, בית האמנים בירושלים, .2010 דימוי :10 מיכה שמחון, דיוקן יוסף אל עוואד, בית האמנים בירושלים, .2010